Yasmina

اختبار: تحليل الشخصية من شكل العين

تحليل الشخصية من شكل العين

اكتشفي من خلال ههذا الاختبار طريقة تحليل الشخصية من شكل العين.

ما هو حجم عينيك؟
ما هو شكل العين؟
ما هي المسافة بين عينيك؟
ما مدى انحراف العين؟